logo-black
API Link

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

1. GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.)BKN.E-S854652.1 Yetki Belgesi Numaralı ve 9371367640 Vergi Kimlik Numaralı Sütlüce Mah.Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116/9 Beyoğlu / İstanbul adresinde yer alan Yapıdrom Teknoloji Anonim Şirketi’ne ait TAZI-Elektrikli Scooter uygulaması üzerinden sunulan hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme’nin, TAZI web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı” veya “Sürücü”) tarafından, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya mobil uygulamaya başlamadan önce dikkatlice okunması gerekmektedir.

İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Hizmetlere erişimi ve Hizmetleri kullanması mümkün olmayacaktır.

Kullanıcı tarafından web sitesi ve uygulama üzerinden Hizmetlerin erişimi ve kullanımı durumunda; Kullanıcı ve TAZI arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer.

TAZI tarafından, tamamen TAZI’nın takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşme’ye dahildir. TAZI, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşme’yi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir.

TAZI, Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

TAZI-Elektrikli Scooter uygulaması, Kullanıcılar’ın uygulama üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir teknoloji platformu olup, TAZI bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden, belirli lokasyonlardan alınan elektrikli scooterların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır.

TAZI Hizmetleri’ni web sitesi üzerinden de sunmaya başlaması durumunda da işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

LÜTFEN HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

2.1 Taşıt: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçları ifade eder.

2.2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, Sürücü’nün kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç, Sürücü’nün ödeyeceği ücreti ifade eder.

2.3 Hizmetler: TAZI tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i)TAZI-Elektrikli Scooter mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, (ii) TAZI-Elektrikli Scooterlar(“Taşıt” yada “Taşıtlar”), (iii) Aşağıdaki 3.11 maddesi uyarınca Taşıt’ın Sürücü tarafından isteğe bağlı şarj edilmesi ve (iv) tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri, ve TAZI tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

2.4 Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya TAZI’nın web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

2.5 Kullanıcı/Sürücü: TAZI tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için TAZI-Elektrikli Scooter mobil uygulamasını ve web sitesini kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

3. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI

3.1 Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve kullanmanız gerekmektedir. Bir Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 15 yaşında olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda Hizmetlere erişiminiz ve Hizmetleri kullanımınız için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kimlik kanıtı göstermeyi reddetmeniz durumunda Hizmetlere erişiminizin ve Hizmetleri kullanımınızın engellenebileceğini peşinen kabul etmektesiniz.

3.2 Kullanıcı hesabı oluştururken TAZI’ya en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı kişisel bilgiler vermeniz gerekmektedir. Hesabınızda, doğru, tam ve güncel bilgileri vereceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı gibi doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlamanız halinde, Hizmetler’e erişiminizin ve Hizmetler’i kullanımınızın engelleneceğini kabul etmektesiniz.

3.3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan siz sorumlusunuz. Kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişirseniz veya Hizmetleri kullanırsanız mobil ağ verileriniz kullanılabilir. Hizmetlerin ve mobil uygulamanın erişimi ve kullanımı için gerekli olan uygun yazılım ve cihazlarla güncellemeleri sağlamak ve güncel tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. TAZI, Hizmetlerin ve herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve cihazla çalışacağını garanti etmez. Hizmetlerde, internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebilir. Bu durumdan TAZI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.4 Sürücü, tek bir kullanıcıdır. TAZI ve Sürücü bu Sözleşme’nin tek taraflarıdır. Sürücü, bireysel bir kullanıcı olup, burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Bulunduğunuz bölgedeki bir Taşıt’ı etkinleştirdiğinizde, bu Taşıt yalnızca sizin tarafınızdan kullanılmalıdır. Etkinleştirdiğiniz bir Taşıt’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanmasına izin veremezsiniz. Aksi takdirde doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

3.5 Sürücü, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu kabul etmektedir. Sürücü, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanmak için fiziksel olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel zararlar veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri kabul eder. Sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten siz sorumlusunuz. Sürüş alışkanlığınızı ve fren mesafenizi hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi dış etmenlere göre ayarlamanız gerekmektedir.

3.6 Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz ve Hizmetleri sadece yasal amaçlarla kullanabilirsiniz. Hizmetleri kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya zarar verecek hareketlerden kaçınmalı, mal zararına sebebiyet verecek şekilde davranmamalısınız. Sürücü, Hizmetleri kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul eder.

3.7 Sürücü, Taşıtların günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Taşıtlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Taşıt sayısı sınırlıdır ve Taşıt uygunluğu asla garanti edilmez.

3.8 Sürücü, Taşıt’ı yalnızca uygulama üzerinde kullanıma uygun ve aktif görünen (yeşil sınırlar içerisinde bulunan açık renkli alan) alanlarda kullanabileceğini kabul eder. Sürücü, işbu maddede düzenlenen kuralı ihlal eden bir davranışta bulunması halinde Tazı’ ya Sözleşme’de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul,beyan ve taahhüt eder.

3.9 Sürücü, Taşıtın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. Sürücü, ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır.

3.10 Sürücü, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

3.10.1 Sürüş sırasında, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımak Taşıt’ın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar verebilir ya da Taşıt’ın dengesini bozabilir. Eğer böyle bir eşya taşıyacaksanız, bu eşyanın vücudunuza tam bir şekilde oturmasını, Taşıt’ı kullanmanız için gerekli yeterliliklerinizi engellemeyecek şekilde taşınmasını sağlamanız gerekmektedir.

3.10.2 Taşıtın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirmeyiniz.

3.10.3 Taşıt kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkatinizi dağıtabilecek herhangi bir cihaz kullanmayınız.

3.10.4 Alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerinizin önüne geçebilecek herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayınız.

3.10.5 Taşıtta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşımayınız.

3.10.6 Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. Eğer Taşıt kilitlenmezse, yolculuk devam eder ve devam eden yolculuk ücreti de sizden tahsil edilmeye devam edilir. Yalnızca TAZI tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanınız. Bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt’ı kilitlemeyiniz.

3.10.7 Taşıt mutlaka kullanım alanı içerisinde uygun bir yere, ayaklığı açılmış şekilde kilitlenerek park edilmelidir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilmemelidir. Taşıt’ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park etmeniz halinde Tazı’ ya Sözleşme’ de düzenlenen cezai şart bedelini ve/veya Taşıt’ın kullanıma uygun olmayan alandan toplanması sebebiyle ortaya çıkacak ek operasyon maliyetini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu maddeye aykırılık nedeniyle doğabilecek her türlü zarar ve ziyan da Kullanıcı’ya aittir.

3.10.8 Taşıt, umuma kapalı bir bölgeye park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir.

3.10.9 Sürücü, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Sürücü, Taşıtı toprak yol, su kaplı alanlar (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıt’ı bir ödül ya da kiralama amacı, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul eder.

3.10.10 Taşıt’ın maksimum ağırlık limiti olan 100 kg’ı geçmemelisiniz.

3.10.11 Taşıt, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde kullanılabilir. Yalnızca ayrı bisiklet yolunun veya bisiklet şeridinin bulunmadığı yerlerde taşıt yolunda sürülebilir.

3.10.12 Taşıt’ın, otoyol, şehirlerarası karayolları, azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında sürülebilmesi mümkün değildir. İşbu maddeye aykırı davranılması halinde tüm sorumluluk Sürücü’dedir.

3.10.13 Sürücü, Taşıt’ı başka bir Taşıt ile araç yolunun bir şeridini kaplayacak şekilde yan yana kullanamaz. Yine başka herhangi bir araca bağlanarak veya asılıp tutunarak Taşıt sürülemez. Aykırı davranışlardan ötürü Sürücü tam sorumlu olacaktır.

3.10.14 Sürüş esnasında Taşıt, Sürücü tarafından manevra için işaret verme halleri dışında iki el kullanılarak sürülmelidir, tek el kullanılarak Taşıt’ın sürülmemesi gerekmektedir.

3.10.15 Sürücü, kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek, yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde aracı park etmekten kaçınmalıdır.

3.10.16 Sürücü’nün Taşıt ile; diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken, karayolu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunması, başka kişileri Taşıt ile taşıması, sırtında taşıyabileceği kişisel eşya harici yük ve yolcu taşıması yasaktır.

3.10.17 Sürücü, kullanmakta olduğu Taşıt’ı ilk aldığı belediye/bölge sınırları içerisinde kullanmakla yükümlüdür. Sürücü, Taşıt’ı bu sınırlar dışına çıkaramaz. Çıkardığı takdirde Tazı’nın uğradığı veya uğrayacağı zararlardan, idare tarafından Tazı’ya uygulanacak yaptırım bedellerinden tam olarak sorumludur.

3.10.18 Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetleri işbu Sözleşme’de belirtilen durumların dışında kullanmak amacıyla Taşıtlar üzerinde onaysız değişiklikler yapılamaz.

İşbu sözleşme ile; 2918 SAYILI KANUN VE İLGİLİ DİĞER MEVZUATLARDA YER ALAN KURALLARA UYGUN HAREKET EDECEĞİNİZİ, HİZMETLERİN KULLANIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİN BİLİNEBİLİR VEYA BİLİNEMEYECEK, ÖNGÖRÜLEBİLİR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYECEK OLMASI FARK ETMEKSİZİN TÜM HATALI VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLARI, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARI, İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİALARI, TALEPLERİ, ZARARLARI, KAYIPLARI, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ, TAZI’DAN HİÇBİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMA HAKKINIZ OLMADIĞINI VE HER TÜRLÜ SORUMLULUĞUN KULLANICI’YA AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

3.11 TAZI-Elektrikli Scooter, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli taşıttır. Sürücü, Taşıt’ın bir elektrikli taşıt olduğu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul eder. Sürücü aşağıdakilerden her birini anlar ve kabul eder:

3.11.1 Taşıt’ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak), ve Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).

3.11.2 Sürücü’nün kiraladığı Taşıt’ın şarj gücü seviyesi, Taşıt’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında garanti edilmez ve her kiralama sırasında değişebilir.

3.11.3 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı garanti edilmez ve Taşıt, yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

3.11.4 Taşıt’taki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıt’ı çalıştırmadan önce yeterli olduğundan emin olmak Sürücü’nün sorumluluğundadır.

3.11.5 Sürücü’nün Taşıt’ı şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman garanti edilemez.

3.11.6. Sürücü, Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binemez.

3.11.7 Taşıt, Sürücü’nün istediği yere ulaşmadan öncesi de dahil olmak üzere, Taşıt kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir.

Taşıt’ın kiralama sırasında şarjı biterse, Sürücü sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırır. Bunun dışında, Sürücü, bireysel inisiyatifine bağlı olarak, üretici onaylı bir şarj cihazını bu amaç için yasal olarak kullanılabilecek bir çıkışa bağlayarak şarj edebilir. Sürücü, Taşıt’ı şarj ettiği bölgeye ilişkin yasal düzenlemeleri kabul eder. Sürücü, Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanan her türlü maliyetten, ödemeden, harcamadan, cezadan ve yaptırımdan sorumludur ve TAZI bunları daha sonra Sürücü’ye iade etmez.

Sürücü Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü kötü kullanım, meydana gelebilecek hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Sürücü, Taşıt’ı şarj etmeyi kabul ederek meydana gelebilecek tüm riskleri ve tehlikeyi kabul etmiş sayılır ve Sürücü Taşıt’ın şarj edilmesiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek herhangi bir yaralanma, hasar ya da Taşıt’ın kendisine de dahil olmak üzere, Sürücü tarafından herhangi bir kişinin özel mülküne veya kamu malına verilmiş zarar gibi durumlardan TAZI’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

3.11.8. Sürücü herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı TAZI’ya derhal bildirmekle yükümlüdür. Eğer kaza bireysel yaralanmaya, özel veya kamu malına zarara ya da Taşıt’ın çalınmasına sebep olmuşsa Sürücü durumu aynı zamanda 24 saat içerisinde yetkili mercilere de bildirmekle yükümlüdür. Sürücü, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.11.9. Sürücü, Taşıt’ı teslim aldığı gibi bırakmakla yükümlüdür. Sürücü olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

4. ÜCRETLER VE ÖDEME

4.1 Ücretler; kullanım esnasında bulunduğunuz şehir, konum, kullanacağınız Taşıt modeli ve/veya zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilecek olup, bu şekilde belirlenmiş olan ücret kullanmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde görüntülenecektir. Sürücü, Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretler ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dahilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar TAZI tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. TAZI, ücretleri Sürücü’den (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) bu Sözleşme’de tanımlandığı şekilde, Sözleşme dışı BDDK lisanslı tüzel kişiler aracılığı ile tahsil eder. Bazı bölgelerde, talep fazlalığı olduğu zamanlarda, ücretlerin büyük oranda artış gösterebileceğini kabul etmektesiniz.

4.2 TAZI, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve TAZI’nın her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla yasalara uygun kullanılmalıdır, (ii) TAZI tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) TAZI tarafından TAZI’nın herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) TAZI’nın her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir. TAZI, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez. Sürücü hesabına tanımlanmış olan Promosyon Kodunun nakit olarak kullanılabilmesi ve Sürücü tarafından nakde çevrilebilmesi mümkün değildir. Promosyon Kodları, Sürücünün hesabına tanımlanmakla birlikte yalnızca Sürücü tarafından TAZI uygulamasında Taşıt kiralama işlemi amacı ile kullanılabilmektedir. Promosyon ve kupon kodlarının kullanılabilmesi için, bakiye sistemde asgari 25.00 TL bulunması ve bu miktarın yüklenmiş olması şarttır. Sürücü, Promosyon Kodunu tanımlanan amacına ve şartlara uygun kullanacağını, şartlara aykırı şekilde kullanım gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Taşıt iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri Sürücü’den tahsil edilecektir.

4.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Sürücü mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi sunmalıdır. Sürücü, TAZI’ya bildirdiği herhangi bir kredi kartının ya da ön ödemeli kartın TAZI tarafından kullanımını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sürücü, TAZI’ya kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği ödeme aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, TAZI tarafından tahsil edilebilecek yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Sürücü kredi kartından ya da ön ödemeli kartından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu TAZI’ya yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ve söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri TAZI’ya sağlamalıdır. Sürücü, kart bilgileriyle ilgili tüm değişiklikleri derhal TAZI’ya bildirmeyi kabul eder.

4.5 Sürücü tarafından Taşıt kiralanacak olması halinde TAZI uygulaması üzerinden bakiye sistemine yükleme yapması gereklidir. Sürücü tarafından, TAZI uygulamasının kullanılması için yapılacak yükleme hiçbir şekilde 25,00 TL’den az olamaz. Sürücü tarafından yapılacak asgari yükleme miktarı 25,00 TL’dir ve bu miktarın altında kalan yüklemeler TAZI tarafından otomatik olarak kabul edilmeyecektir.

4.6 Sürücü tarafından bakiye sistemine yüklenen bedellerin TAZI tarafından sürücüye iade edilmesi mümkün değildir. TAZI’nın Sürücü tarafından ödenmiş/yüklenmiş olan miktarları iade yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sürücü, TAZI uygulamasını kullanırken ve bakiye sistemine Taşıt kullanmak amacıyla yükleme yaparken, yapılacak yüklemenin asgari 25,00 TL olabileceğini ve yapılan yüklemelerin TAZI tarafından kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7 Sürücü’nün Taşıt kiralamak amacı ile kullandığı TAZI uygulamasında yer alan hesabından Taşıt kiralanabilmesi için Sürücü hesabında asgari 10,00 TL bulunması zorunludur. Sürücünün hesabında, belirlenen bu miktarın altında bir bedelin bulunması halinde Sürücü tarafından Taşıt kiralanabilmesi mümkün değildir. İşbu durum TAZI tarafından Sürücü’ye tanımlanmış olan Promosyon Kodunun bulunması halinde de geçerli olacak olup, Sürücünün Taşıt kiralayabilmesi için hesabında asgari 10 kupon puanı bulunması gereklidir.

5. MÜLKİYET

5.1 Sürücü, Taşıt’ın ve burada belirtilen herhangi bir TAZI ekipmanının, her zaman, TAZI’nın özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir parçasını ya da TAZI’nın herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size TAZI’nın ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını TAZI’nın önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

5.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma;

(ii) TAZI tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetlere bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma;

(iii) Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçü dışında Hizmetleri kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma;

(iv) Hizmetlerin herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetlerin çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma;

(vi) Hizmetlere, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi.

6. EK KULLANIM KOŞULLARI

6.1 Güvenlik Kontrolü

Taşıt’ın her bir kullanımından önce, Sürücü işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmelidir:

Lastiklerin sağlamlığı;
Tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması;
Taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği;
Yeterli şarj gücü;
Herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi.
Sürücü, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt’ı kullanmayacağını ve derhal TAZI müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

6.2 Kayıp ya da Çalıntı Araç

Bir taşıt;

GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa,
Yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana kilitleyerek dahi olsa park edilirse,
Herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir Sürücü tarafından hareket ettirilirse veya TAZI’nın Taşıt’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir.
Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe, Sürücü ve TAZI kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluluğunun o Taşıt ile yolculuk tamamlamış son kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. TAZI bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, TAZI, iade ve diğer uygun ceza bedeli ve/veya tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıtın son kullanıcısının bilgisi dahilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü işlemi gerçekleştirebilir ve her türlü aksiyonu alabilir.

Sürücü Taşıtın kaybolduğunu ya da çalındığını TAZI’ya olabilecek en hızlı şekilde bildireceğini kabul eder. Taraflar, TAZI’nın veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

6.3 Sürüş Güvenliği

İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır ve Sürücü gerekli tüm ekipmanları kullanmakla yükümlüdür. TAZI, tüm Sürücülerin vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; Snell, CPSC, ANSI veya ASTM onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder. TAZI, kaskın güvenliği ve kalitesiyle ilgili bir garanti vermez, Sürücü, olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetleri kullanırken meydana gelen bir yaralanmada herhangi bir üçüncü kişinin ve TAZI’nın sorumlu olmadığını kabul eder. Sürücü, güvenliğini sağlamak için gerekli olan kask, dizlik, reflektörlü ceket gibi koruyucu ve görünürlüğü artırıcı ekipmanları kullanmakla yükümlü olup ekipmanları kullanmamanın tüm riskini üstlenir. Sürücü bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir. Ek güvenlik önlemlerinin sorumluluğu da Sürücü’ye aittir.

6.4 Taşıt Rotası

Sürücü, TAZI’nın Taşıt’ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve TAZI hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Yollar, kaldırımlar, araç şeritleri ve araç rotaları hava, trafik veya diğer riskler nedeniyle yolculuk için tehlikeli olabilir ancak bunlardan dolayı TAZI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar

Sürücü, TAZI’nın herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler, ve yürüyüş yolları dahil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Sürücü’nün kendisine sunulmuştur. TAZI, Taşıtları yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt’ı kendi başına kullanabilecek ve bu Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

6.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar

TAZI, Hizmetlerin yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde TAZI bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetlere ulaşmak aynı zamanda Taşıtların uygun olmasına da bağlıdır. TAZI, Hizmetlerin ve Taşıtların her an uygun olmasının garantisini vermez. Sürücü, TAZI’nın Taşıt’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

7. KISITLAMALAR

Herhangi bir zamanda ve Sürücü’nün rızası dışında, TAZI, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Sürücü’nün Hizmetleri kullanımını kısıtlayabilir. Bunun yanı sıra, Sürücü, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir. Bununla birlikte, TAZI tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmadıkça, Sözleşme şartları bu Sözleşme’ye uygun olarak devam eder ve Sürücü üzerinde bu Sözleşme’de belirtilen ek ücretlendirmelere devam edilir. Bu Sözleşme, burada öngörüldüğü şekilde Sürücü’nün herhangi Hizmeti kullanmasını sınırlasa bile, içerdiği koşullar ve şartlar uyarınca, her zaman geçerli ve yürürlükte olacaktır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TAZI, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

TAZI, kullanıcı bilgilerini Kullanıcı’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ilgili makam ve talep ile sınırlı olarak paylaşacağını kabul eder.

TAZI, Kullanıcı’nın kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.

Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından TAZI, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. TAZI’nın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

TAZI Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı; üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri peşinen vermekte ve taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile TAZI arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

İşbu Sözleşme ile, bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

Hizmetleri kullanımınızla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntünüzü ve sesinizi; TAZI tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğinizi,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle TAZI ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğinizi,
TAZI’nın bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu,
TAZI ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınızı diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğinizi,
bu nedenle TAZI ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

9. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞACAK TÜM RİSKİN VE SORUMLULUĞUN, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE SİZE AİT OLACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

TAZI, MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLERİN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN ZARAR VE HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. TAZI BU TÜR HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARAR VE HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ: (i) HİZMETLERİ KULLANIMINIZ, HİZMETLERLE ALÂKANIZ YA DA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİN VEYA KULLANIMINIZIN AKSAMASI; (ii) TAZI’NIN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN, TAZI SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR ŞEKİLDE TAZI’NIN HİZMETLERLE İLGİLİ TÜM ZARAR, HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2.500 TL’Yİ (İKİBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) GEÇEMEZ.

Sürücü; Hizmetleri, Taşıtlar ve TAZI tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Sürücü, TAZI ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, TAZI’nın sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetleri sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar olarak anılacaktır”); Sürücü’nün TAZI Hizmetlerini, Taşıtları veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki yasaların ihlali gibi olaylarda doğabilecek ve oluşabilecek her türlü “Talep ve dava hakkı” ndan peşinen feragat etmeyi, bu talep ve haklardan TAZI’yı ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve sorumluluk ve tazmin yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. Bu tür feragatler, genel ve tüm talepler için geçerlidir.

“Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Sürücü’nün yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder.

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Sürücü’nün Hizmetlerden, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, TAZI ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Sürücü’nün kendi takdirine bağlıdır.

Sürücü, herhangi bir Hizmeti, Taşıtı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Sürücü’nün ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır.

Riskler ve tehlikeler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Araçlar ve diğer objeler,
Yayalar,
Trafik akışı,
Taşıt ya da Taşıta ait parça işlev bozukluğu,
Yol durumu ve kalitesi,
Hava durumu,
Aracın kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalara uyulmaması,
İşbu Sözleşme’de belirtilen yasak eylemlerden herhangi birinin meydana gelmesi,
İşbu Sözleşme’de belirtilen gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmaması,
TAZI, herhangi bir İlişkili Taraf, Sürücü veya üçüncü tarafın kusuru.
Sürücü, Taşıtın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Sürücü, Taşıtın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Sürücü, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir.

Yasaların izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, TAZI, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Sürücü; İlişkili Taraflar ya da Sürücü’nün bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

10. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda TAZI’nın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

13. TÜM ANLAŞMA

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında TAZI’nın sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, Sürücü’nün rızası aranmaksızın, TAZI tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetlerin kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Sürücü tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Sürücü bu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Bu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, TAZI web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, bu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

14. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

15. SÖZLEŞMENİN GÖNÜLLÜ OLARAK AKDEDİLMESİ

Bu Sözleşme, gönüllülük esasına dayanmaktadır ve TAZI adına herhangi bir zorlama ya da usule aykırı etkileme içermemektedir. Sürücü;

Bu Sözleşme’yi okuduğunu,
Sözleşme’nin koşullarını ve yaptırımlarını anladığını ve
Hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.


16. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, TAZI tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Aksi takdirde sözleşmeden doğan yükümlülükleri devam eder ve TAZI ücret tahsil etmeye devam edebilir.

17. BİLDİRİMLER

TAZI, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Bu sözleşme ile bu duruma peşinen muvafakat etmiş ve onay vermiş sayılırsınız. Şirketimize [email protected] adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.

18. SÜRÜCÜ KABUL BEYANI

İşbu Sözleşme’deki hüküm ve koşulları okuduğumu ve açıkça kabul ettiğimi onaylıyorum; Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarımın ve başvuru yollarımın sınırlandığını kabul ediyorum. Bu Sözleşme’ye onay verdiğimi kabul ediyorum, tüm yükümlülüklerimin yasaların izin verdiği ölçüde tamamen ve koşulsuz feragatinin farkındayım. Taşıt’ın kullanımına aşina olduğumu ve Taşıtı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel olarak uygun olduğumu beyan ve taahhüt ederim.

15 yaşında veya daha büyük olduğumu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağımı, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğimi, tüm trafik kurallarına uyacağımı, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağımı onaylıyorum.

İşbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetlere erişim ve kullanımım ile Bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

19. CEZALAR

Sürücü tarafından yapılan trafik kural ihlallerine karşı ilgili mevzuat uyarınca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında Sürücü’ye işlem yapılacaktır.

İşbu Sözleşme’ de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden sizlere iletilmiş kural ve yasaya aykırı davranmanız halinde TAZI, sizden aşağıdaki tutarları ceza bedeli olarak tahsil edecektir. TAZI’ nın ceza bedelini aşan zararlarına ilişkin talep hakları saklıdır.

Tazı’ da Kullanıcı kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar;3000 TL’ ye kadar tamir bedeli
Çalınma; taşıt bedeli 9000 TL’ ye kadar
Park kurallarına aykırı park etme; 100 TL’ ye kadar
TAZInın belirlenen alan dışına park edilmesi ve/veya belirlenen alan dışında kullanımı; 300 TL’ ye kadar
TAZInın hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da kullanıcı hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi; 300 TL’ ye kadar
TAZI ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 100 TL’ ye kadar
Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL’ ye kadar
Eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız açıklayıcı bir metinle [email protected] adresine e-posta gönderiniz.